Nederlandse les en cultuur voor basisschoolleerlingen in en om Basel.

Kleine groepen( maximaal 8) voor optimale aandacht 


Sinterklaasfeest

Een boek en een chocoladeletter horen erbij.

Spijkerpoepen

Lange Erlen 

Thema dieren met dubbele klinkers

geit, koe, schaap.


Missie en Visie

De missie van de Nederlandse Les Basel (NLB)  luidt: het aanbieden van Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan Nederlands sprekende kinderen in Basel en omgeving. De bijbehorende visie: Ons doel hierbij is om aansluiting te houden op het Nederlands onderwijs en bij een eventuele terugkeer naar Nederland de instroom te vergemakkelijken. We doen dit op de basisschool via kringgesprekken, werkstukken, boekbesprekingen en Nederlandse basisschool leerstof.

 

We streven naar onderwijs op maat zodat we kunnen inspelen op de individuele leerbehoeften van ieder kind. Elke leerling wordt gestimuleerd op zijn of haar eigen niveau en de individuele ontwikkeling staat centraal.

Tijdens de tienminutengesprekken in het midden van het schooljaar en de schriftelijke rapportage aan het eind van het schooljaar wordt de voortgang van de leerling besproken.
 

De lesmethodes die we gebruiken sluiten aan bij die van Nederland. Basisschool:

 

  • Taalactief laatste uitgave
  • Taalactief woordenschat
  • Taalactief spelling
  • voor groep 3 maan-roos-vis

 

Waar geven we les?

We geven les op 2 locaties op verschillende dagen.

 

Woensdag

Schulhaus Hirzbrunnen

Zu den drei Linden 70, 4058 Basel

lestijd 13.00- 15.00 uur

Mogelijkheid om in te schrijven voor de lunch.

 

Dinsdag

Gotthelf keller

Gotthelfpl. 1 4054 Basel

lestijd 13.00 - 15.00 uur

Mogelijkheid om in te schrijven voor de lunch.

 

 

 

 

 

 

Projecten

Ieder schooljaar hebben we vaste elementen in het lesprogramma welke enerzijds met de Nederlandse taal te maken hebben en anderzijds nauw verbonden zijn met onze cultuur.  We gaan op de basisschool bijvoorbeeld in op het hoe en waarom van Prinsjesdag en van Koningsdag. Laatstgenoemde vieren we gekleed in het oranje met typisch Oudhollandse spelletjes. 

In de kringgesprekken leren de kinderen hun verhaal te vertellen, zich voor de ander open te stellen. Het schrijven van de werkstukken en boekverslagen bevordert het denken in het Nederlands. De presentatie daarvan leert de kinderen dat zij gelijkwaardig aan elkaar zijn. Door deze projecten voelen de leerlingen zich verenigd met elkaar.

 

 

 

Natuurlijk is er ruimte voor inbreng van en contact met de ouders. We houden halverwege het schooljaar een tienminutengesprek en vlak voor de kerstvakantie sluiten we het eerste half jaar samen af met een hapje en een drankje.  Op de laatste les  van het schooljaar zijn de ouders eveneens welkom.