Nederlandse les en cultuur voor basisschool leerlingen in en om Basel.  A1, A2, B1 en B2 voor volwassenen.

Samen staan wij sterk

Kleine groepen( maximaal 8 per leerkracht) voor optimale aandacht 

Met alle kinderen kamperen in een herberg

Spijkerpoepen

Papiermuseum Basel
Missie en Visie

De missie van de Nederlandse Les Basel (NLB)  luidt: het aanbieden van Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan Nederlands sprekende kinderen in Basel en omgeving. De bijbehorende visie: Ons doel hierbij is om aansluiting te houden op het Nederlands onderwijs en bij een eventuele terugkeer naar Nederland de instroom te vergemakkelijken. We doen dit op de basisschool via kringgesprekken, werkstukken, boekbesprekingen en Nederlandse basisschool leerstof.

 

We streven naar onderwijs op maat zodat we kunnen inspelen op de individuele leerbehoeften van ieder kind. Elke leerling wordt gestimuleerd op zijn of haar eigen niveau en de individuele ontwikkeling staat centraal.

Tijdens de tienminutengesprekken in het midden van het schooljaar en de schriftelijke rapportage aan het eind van het schooljaar wordt de voortgang van de leerling besproken.
 

De lesmethodes die we gebruiken sluiten aan bij die van Nederland. Basisschool:

 

  • Taal Actief versie 4
  • Taal Actief woordenschat
  • Taal Actief spelling
  • Lijn 3

 

Waar geven we les?

 

 

Dinsdag 

Schulhaus Hirzbrunnen groep 3 / 8  

Zu den drei Linden 70, 4058 Basel

Lestijd 13.15- 15.15 uur

Lunch van 12h15 - 13h15.

  

Woensdag

Gothelfschulhaus  Groep 3 t/m 8

Gothelfplein 1, 4054 Basel

lestijd 13.15- 15.15 uur

Lunch van 12h15 - 13h15.

Gothelfschulhaus  Groep 3t/m 8

lestijd 15.30-17.30 uur 

 

GGG :  https://ggg-kurse.ch

 

 

 

 

 

Projecten

Ieder schooljaar hebben we vaste elementen in het lesprogramma welke enerzijds met de Nederlandse taal te maken hebben en anderzijds nauw verbonden zijn met onze cultuur.  We gaan op de basisschool bijvoorbeeld in op het hoe en waarom van Prinsjesdag en van Koningsdag. Laatstgenoemde vieren we gekleed in het oranje met typisch Oudhollandse spelletjes. 

In de kringgesprekken leren de kinderen hun verhaal te vertellen, zich voor de ander open te stellen. Het schrijven van de werkstukken en boekverslagen bevordert het denken in het Nederlands. De presentatie daarvan leert de kinderen dat zij gelijkwaardig aan elkaar zijn. Door deze projecten voelen de leerlingen zich verenigd met elkaar.

 

 

 

Natuurlijk is er ruimte voor inbreng van en contact met de ouders. We houden halverwege het schooljaar een tienminuten gesprek en vlak voor de kerstvakantie sluiten we het eerste half jaar samen af met een hapje en een drankje.  Het schooljaar sluiten wij feestelijk af met een bbq en overhandiging van het schoolrapport. Op de reguliere school zal er op het getuigschrift komen te staan, dat uw kind  een extra competentie Nederlands heeft.